STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2024
...
12-03-2024
30-04-2024
2
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH CẦN TUYỂN: Vị trí : Nhân viên điều hành...
13-04-2023
15-05-2023
3
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2023
Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh cần tuyển những vị trí sau: Công nhân lái...
04-04-2023
30-04-2023
4
Tin tuyển dụng tháng 12/2022
Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh cần tuyển những vị trí sau: Công nhân lái...
30-11-2022
31-12-2022
5
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH XE BUÝT
...
28-09-2022
31-10-2022
6
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN
...
18-08-2022
30-09-2022