Sơ đồ bộ máy công ty

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh – Chi nhánh của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND Hà Nội ngày 27/05/2015 về việc chuyển đổi Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh thành công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh).