Giới thiệuQuá trình thành lập và phát triển của công ty

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh – Chi nhánh của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND Hà Nội ngày 27/05/2015 về việc chuyển đổi Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh thành công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh).

Tên gọi ban đầu của Công ty là Trung tâm Hạ tầng vận tải công cộng được thành lập theo quyết định số 1045/QĐ-TCT ngày 27/6/2011 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội trên cơ sở tách việc khai thác và quản lý 05 tuyến xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10.10 Hà Nội (gồm tuyến 08, 09, 19, 21, 37).

Đến ngày 19/11/2012 Tổng Công ty vận tải Hà Nội có Quyết định số 3695/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi Trung tâm Hạ tầng vận tải công cộng thành Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh – chi nhánh Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 06/09/2013 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Vận tải Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015, hướng tới mục tiêu 2020. Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh được UBND Thành phố lựa chọn thí điểm cổ phần hóa và trở thành Công ty cổ phần như hiện nay.

(Có bản sao quyết định 1045/QĐ – TCT ngày 27/06/2011 và quyết định số 3695/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2012 kèm theo)